elektro

Portfólio

– elektroinštalácie novostavieb
– rekonštrukcia a modernizácia zastaralej elektroinštalácie
– montáž, údržba a servis vyhradených technických zariadení
– montáž bleskozvodov
– realizácia elektrických prípojok
– inštalácia osvetľovacích telies
– zapájanie LED pásov a LED svietidiel na bezpečné napätie
– inštalácie domácich eternetových a internetových sietí vrátane LAN a WiFi
– návrh a inštalácia signalizačných zariadení pre snímanie neelektrických veličín (detekcia úniku zemného plynu, propán butánu, kysličníka uhličitého, zatopenia, neoprávneného vstupu)

V prípade otázok volajte na 0903 792436 alebo použite formulár.

    [recaptcha]