O nás

stare za nove

ELEKTROINŠTALÁCIE

Firma prikladá veľkú dôležitosť na bezpečnosť prevádzky a funkčnosť.
Temer bezprašné rezanie drážok. Presné uloženie káblov s prípravou pre omietkárov.

Používanie moderných technických prostriedkov s neustálim sa odborným vzdelávaním je u nás samozrejmosťou


Naše činnosti:

– elektroinštalácie novostavieb
– rekonštrukcia a modernizácia zastaralej elektroinštalácie
– montáž, údržba a servis vyhradených technických zariadení
– montáž bleskozvodov
– realizácia elektrických prípojok
– inštalácia osvetľovacích telies
– zapájanie LED pásov a LED svietidiel na bezpečné napätie
– inštalácie domácich eternetových a internetových sietí vrátane LAN a WiFi
– návrh a inštalácia signalizačných zariadení pre snímanie neelektrických veličín (detekcia úniku zemného plynu, propán butánu, kysličníka uhličitého, zatopenia, neoprávneného vstupu)

Začíname návrhom riešenia, pokračujeme zhotovením a končíme vystavením potrebnej dokumentácie vrátane revíznej správy (ak sa vyžaduje).