ELEKTROINŠTALÁCIE

Firma prikladá veľkú dôležitosť na bezpečnosť prevádzky a funkčnosť.
Temer bezprašné rezanie drážok. Presné uloženie káblov s prípravou pre omietkárov.

Používanie moderných technických prostriedkov s neustálim sa odborným vzdelávaním je u nás samozrejmosťou.