Rekonštrukcia elektroinštalácie

starenove

Nové káblové rozvody

Drážky, medené káble pre svetelný okruh CYKY 1,5 mm2, pre zásuvkový okruh 2,5 mm2 a ukončovacie krabice.

Domová (bytová)

Domovú (bytovú) rozvodnicu Osadené prúdovými chráničmi, ističmi, HDO spínacím prvkom, prepäťovou ochranou (na požiadanie), označené svorkovnice pre TN-S sústavu.

Elektrické prístroje

Svetelné spínače, prepínače, zásuvky, lustrové závesy (na požiadanie). Svetlá ukončujeme v objímke E27 pre dočasné osvetlenie. Naša ponuka obsahuje zariadenia LEGRAND. Samozrejme nemáme problém použiť inú značku, ktorej technické parametre poznáme. Zásadne nemontujeme neznáme zariadenia od neovereného výrobcu.

Ukončenie rekonštrukcie

Vypracovanie výkresovej dokumentácie skutočného vyhotovenie. Revízna správa z rekonštruovanej časti (na požiadanie vieme urobiť revíziu celého objektu).

AKO začať

Pošlite nám predbežný záujem o rekonštrukciu s popisom požadovaného rozsahu (foto dokumentácia je prospešná).

Vypracujeme Vám predbežnú – orientačnú cenovú ponuku. Ak Vás táto osloví dohodneme obhliadku, kde na základe konzultácie navrhneme najefektívnejšie riešenie pre rekonštrukciu pôvodnej elektroinštalácie. Následne vypracujeme cenovú ponuku na úrovni ocenený výkaz-výmer. Ak sa rozhodnete pre realizáciu zašleme Vám návrh zmluvy o dielo, kde bude dohodnutý rozsah prác, termíny, zálohové platby, celková suma a iné dohodnuté záležitosti. Zmluvu spravidla podpisujeme v deň realizácie pred začatím prác.

­

Obhliadku vykonávame až po odsúhlasení orientačnej ceny. Potom je obhliadka s návrhom riešenia a rozpočtom zdarma a pre obe strany nezáväzná. Záväznou sa stáva po objednávke (stačí aj emailom) a odsúhlasení termínu.

Viac o rekonštrukcii elektroinštalácie…